GANDULA


MEMÒRIA VIVA

2022-2023.

Procés de recuperació de la memòria del barri de la Marina i la Zona Franca a través de la música i les seves celebracions.


Proceso de recuperación de la memoria del barrio de la Marina y la Zona Franca a través de la música y sus celebraciones.


Recovery process of the memory of the Marina and Zona Franca neighborhood through music and its celebrations.


Procés comunitari coordinat per la Fundición i Edi Pou i en col·laboració amb diferents entitats del barri: coral i banda La Joia de Montjuïc, associació de veïns i veïnes d’Eduard Aunós, Keras Buti, imagina’t La Marina, Ràdio la Marina FM, Jokkoo Collective, etc.
#4RAONS

Cicle de concerts comunitaris al Prat de Llobregat on els/les artistes treballen amb algun col·lectiu local de tal manera que aquesta col·laboració es reflecteix a l’escenari.

Ciclo de conciertos comunitarios en el Prat de Llobregat donde lxs artistas trabajan con algún colectivo local de tal forma que esta colaboración se refleja en el escenario.

Community musical event in el Prat de Llobregat where artists work with local collectives and that collaboration has a result on stage.ACCIÓ CULTURA VIVA


Festival i jornades de reflexió sobre comunitzar la música organitzats a Barcelona per un plenari de persones molt diverses que, de forma oberta, col·lectiva i assembleària, construeixen i repensen la forma de fer i viure la música i la cultura.

Festival y jornadas de reflexión sobre comunizar la música organizados en Barcelona por un plenario de personas muy diversas que, de forma abierta, colectiva i asamblearia, construyen y re-piensan la forma de hacer y vivir la música y la cultura.

Music festival and open debates that are organized in Barcelona by an open assembly of diverse people that, in a horizontal way, biuld and rethink new ways to make music & culture.
ATZAVARA

2021-present. Membre de l’assemblea.


Col·lectiu autogestionat de Sant Feliu de Guíxols amb més de 25 anys d’història organitzant concerts, fent contraculura i donant suport a la xarxa internacional de l’undeground.

Colectivo autogestionado de Sant Feliu de Guíxols con más de 25 años de historia organizando conciertos, haciendo contracultura y apoyando la red internacional del underground.

DIY collective from Sant Feliu de Guíxols with more that 25 years of history hosting concerts, building counterculture and supporting the international underground network.
EXPLODING FEST

2019-2021. Codirector artístic.

Festival/Happening d’improvisació entre música i arts en moviment. 

Festival/Happening de improvisación entre música y artes en movimiento.

Improvisation festival/happening mixing live musicians, dancers, actors, poets.


FABRA I COATS

2017-2020. Membre del Consell Executiu.

Portaveu dels residents al Consell Executiu de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats i coordinador de comissions diverses.

Portavoz de los residentes en el Consejo Ejecutivo de la Fábrica de Creación Fabra i Coats y coordinador de distintas comisiones.

Residents’ spokesman at the Executive Council of Fàbrica de Creació Fabra i Coats and coordinator of different commisions.