MÚSIC, PERIODISTA I ACTIVISTA CULTURAL1981
Email - eduard.pou@gmail.com
Instagram @spazzfrica

M’agrada mesclar idees i crear comunitat per dur-les a terme. • en periodisme busco la reflexió sobre la cultura, la música i la societat que la crea
 • en música gaudeixo barrejant estils i tocant diversos instruments simultàniament
 • els espectacles o instal·lacions on participo barregen disciplines artístiques
 • codirigeixo un segell discogràfic que també organitza gires DIY i concerts benèfics
 • aplico tècniques artístiques de vanguàrdia amb infants, professionals i amateurs
 • situo com a premissa el valor comunitari i participatiu en qualsevol acció artística que duc a terme
 • comissario cicles i festivals que busquen complir aquests valors


Me gusta mezclar ideas y crear comunidad para llevarlas a cabo.


 • en periodismo busco la reflexión sobre la cultura, la música y la sociedad que la crea
 • en música disfruto mezclando estilos y tocando varios instrumentos simultáneamente
 • los espectáculos o instalaciones en las que participo mezclan disciplinas artísticas
 • codirijo un sello discográfico que también organiza giras DIY y conciertos benéficos
 • aplico técnicas artísticas de vanguardia con niños, profesionales y amateurs
 • situo como premisa el valor comunitario y participativo en cualquier acción artística que llevo a cabo
 • comisario ciclos y festivales que buscan cumplir estos valores


I like mixing ideas and building community to carry them out.


 • in journalism I look for reflection on culture, music and the society that creates it
 • in music I enjoy mixing styles and playing several instruments simultaneously
 • the shows or installations in which I participate mix artistic disciplines
 • I co-run a record label that also organizes DIY tours and benefit concerts
 • I apply avant-garde artistic techniques with children, professionals and amateurs
 • I place community and participatory value as a premise in any artistic action that I carry out
 • I curate events and festivals that seek to fulfill these values